<<< اینترنت شبکه همراه اول روستای آمره به نسل سوم (3G) ارتقا یافت >>>

آمره

بدینوسیله از مسئولین محترم و همه افرادی که در انجام این مهم تلاش نمودند تشکر و قدردانی می شود. بویژه:

  • مدیر کل مخترم اداره کل مخابرات قم، جناب آقای دهناد  
  • کارکنان محترم اداره مخابرات استان قم بویژه شهر دستجرد 
  • مسئولین محترم بخش و بخشدار محترم
  • شورای اسلامی روستا
  • دهیاری روستا
منبع : روستای آمره |اینترنت شبکه همراه
برچسب ها :